logo

Inițiere fotbal FES

Programul “Inițiere Fotbal FES”
– Inițiere gratuită în Fotbal –

 

Programul se adresează tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul stabil în România, cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani (inclusiv) și se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii.

Înscrierile în Programul “Inițiere fotbal FES” se vor desfășura în intervalul 01.10.2023-10.10.2023, în limita celor 50 de locuri disponibile alocate Programului, conform următorului calendar:

– În perioada 01.10.2023-10.10.2023 vor avea loc înscrierile telefonice, prin notificarea intenției de inscriere în Program la numărul 0740 959 739, ocazie cu care se va comunica participantului numărul alocat cu ocazia notificării;

– În data de 16.10.2023 – ora 16.30, primele 50 de persoane înscrise cronologic în Program, în limita locurilor disponibile, se vor prezenta în mod obligatoriu la Complexul Sportiv Ion Țiriac în vederea validării înscrierii și admiterii în Program.

Validarea înscrierii și admiterea în program sunt condiționate de prezentarea următoarelor documente:

a)           act de identitate/certificat de nastere pentru participant;
b)           act de identitate pentru părinte/reprezentant legal;
c)           adeverința eliberată de medicul de familie nu mai veche de 30 de zile din care să reiasă că starea de sanatate a persoanei participante la Program este aptă pentru efectuarea de activități sportive și efort fizic;
d)           semnarea de către părinte/reprezentant legal a declarației pe proprie răspundere privind înscrierea participantului în Program și asumarea riscurilor ce pot rezulta din activitatea sportivă desfășurată.

Neprezentarea documentelor menționate mai sus în termenul indicat atrage pierderea posibilității de înscriere în Program.

Regulamentul programul este disponibil aici.

  • Share
Politică de Cookies | Politică privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal